Goście w listpadzie 2007

Spotkanie z Joanną Kos-Krauze i Krzysztofem Krauze.