Goście w marcu 2007

Spotkanie z Markiem Koterskim.