Goście festiwalu 2012

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania poszczególnych spotkań.

Marzec

WSZYSCY JESTEŚMY CHRYSTUSAMI
17.03 Hannover  
Goście specjalni: Marek Koterski i  Małgorzata Bogdańska
Galeria ze spotkania w Marcu