Goście w marcu 2010

Spotkanie z reżyserem Borysem Lankoszem.